Missie & Beleidsplan

De doelstelling van onze stichting is om Nederlanders die woonachtig zijn in Nederland hulp te bieden of zorgen voor hulp met financiële baten of goederen.

Mensen die in de knel komen of zich het zelf niet meer kunnen veroorloven goederen te kopen die zeer nodig zijn bij hun dagelijkse bezigheden.

Dit kunnen goederen zijn die met gezondheid te maken hebben. (traplift, rollator)

Dit kan hulp omvatten om financieel versterkt te worden na calamiteiten. 
(brand, natuurramp)

Tevens willen Stichting Allen voor Jou zich breed inzetten om kinderen te ondersteunen bij het aanschaf van leermiddelen of goederen die het dagelijkse leven draagbaarder maakt met behulp van eventuele medische hulpmiddelen. Tevens voorzien wij kinderen van baten voor bijvoorbeeld een kleine vakantie. 

Stichting Allen voor Jou zal geen goede doelen ondersteunen of donaties verweven voor buitenlandse projecten. Alle inkomsten en baten zullen alleen besteed worden aan inwoners en/of projecten in Nederland.

Download: Beleidsplan voor Stichting Allen voor jou

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 – januari 2027 

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.